Segmentace trhu

Segmentace trhu je důležitým pomocníkem marketingového řízení. Zabývá se analýzou trhu a nalezením zákazníků podle stanovených kritérií.   Segmentace trhu člení celkový trh na jednotlivé skupiny potenciálních zákazníků, na které …

Read More

Marketingový průzkum

Marketingový průzkum poskytuje informace o situaci na trhu – zejména o zákaznících či o konkurenci. Jedná se o základní informace pomáhající marketingovým pracovníkům reagovat na marketingové příležitosti či nebezpečí.   …

Read More

Marketingové poradenství

Marketingoví poradci pomohou získat nové zákazníky, zvýšit obrat i zisk a najít v podnikání smysl a potěšení.   Marketing ovlivňuje chod a všechny útvary firmy. Důležitou složkou marketingu je komunikace. Marketing …

Read More

Proč PR ?

Public relations (PR) jsou techniky, prostřednictvím kterých firma buduje vztah s veřejností.   PR je marketingovým nástrojem, jehož úkolem je vylepšovat obraz firmy včetně jejích produktů a služeb v očích všech zainteresovaných …

Read More